coral-icon

ข้อมูลประเมินแนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาว ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการในมหาสมุทรและในบรรยากาศ การเข้าใจถึงกระบวนการ เช่น ปรากฏการณ์ El Niño และ La Niña หรือ Indian ocean dipole และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จะช่วยให้สามารถประเมินโอกาสการเกิดและความรุนแรงของปะการังฟอกขาวได้แม่นยำมากขึ้น

ดูทั้งหมดicon-arrow
icon-coral

แผนที่ปะการังฟอกขาว ความรุนแรงของปะการังฟอกขาวในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน นอกจากความแตกต่างทางกายภาพของน้ำทะเลแล้ว ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบชนิดของปะการัง เนื่องจากปะการังแต่ละชนิดสามารถทนต่อการเกิดฟอกขาวได้ไม่เท่ากัน ภาพรวมของการเกิดปะการังฟอกขาวทั้งประเทศนี้จะทำให้สามารถวางแผนมาตราการรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงข้อมูลระหว่าง 15-31 มีนาคม 256ุ6

ดูทั้งหมดicon-arrow
icon-coral

รายงานสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ข้อมูลระดับความรุนแรงของปะการังฟอกขาวในแต่ละพื้นที่นี้ เป็นข้อมูลได้มาจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เครือข่าย และนักดำน้ำทั่วไป // ในปี 2563 ปะการังฟอกขาวรุนแรงสูงสุดในเดือนพฤษถาคม-มิถุนายน // ในปี 2566 จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2566) ยังไม่มีรายงานการเกิดปะการังฟอกขาวในน่านน้ำไทย

ดูทั้งหมด icon-arrow
icon-coral

องค์ความรู้ปะการังฟอกขาว ปะการังฟอกขาวคืออะไร? สาเหตุของการเกิดปะการังฟอกขาวคืออะไร? ฟอกขาวแล้วปะการังตายหรือไม่? เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ไหน? หาคำตอบได้ตรงนี้

ดูทั้งหมด icon-arrow
knowledge-pic
การแปรผันอุณหภูมิน้ำทะเลในรอบปี และช่วงเดือนเฝ้าระวังปะการังฟอกขาว
แผนที่อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเฉลี่ยในแต่ละเดือนในรอบปี
knowledge-pic
การประเมินความเสี่ยงปะการังฟอกขาว
แนวทางการประเมินความเสี่ยงปะการังฟอกขาว
แจ้งปะการังฟอกขาว
โครงการพัฒนาระบบประเมินการเกิดปะการังฟอกขาว
แจ้งปะการังฟอกขาวicon-arrow
ติดต่อเรา icon-arrow
แผนที่ icon-arrow
Google
Map
icon-arrow