การประเมินระดับความรุนแรงของการเกิดปะการังฟอกขาว (ปะการังฟอกขาว = ปะการังที่เปลี่ยนเป็นสีขาว)

report-step-1

เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

report-step-2

ปะการังจะเครียด
ทำให้สีจางลง

report-step-3

จนเปลี่ยนเป็นสีขาว

report-step-4

และตายในที่สุดหากอุณหภูมิน้ำ
สูงเกินกว่าปกติเป็นเวลานาน

ดังนั้น จึงเลือกเฉพาะปริมาณปะการังที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเป็นดัชนีความรุนแรงของการเกิดปะการังฟอกขาว

(ควรสำรวจอย่างน้อย 2 ครั้ง/พื้นที่ : ครั้งที่ 1 ช่วงที่ปะการังกำลังฟอกขาว และครั้งที่ 2 ช่วงที่ปะการังกำลังฟื้นตัว/ตาย ซึ่งเป็นช่วงที่อุณหภูมิน้ำเข้าสู้สภาวะปกติ)

ช่วงที่ 1 การเกิดปะการังฟอกขาว

รหัส
ความรุนแรง
%ปะการังฟอกขาว
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
รหัส
0
ความรุนแรง
ไม่พบการฟอกขาว
%ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาวน้อยกว่า 1 %
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ปะการังปกติ


ปะการังเริ่มมีสีจาง


รหัส
1
ความรุนแรง
ปะการังฟอกขาว 1 - 10 %
%ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาว 1 - 10 %
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

พบปะการังฟอกขาวบ้าง(ปะการังส่วนใหญ่ยังไม่ฟอกขาว)

รหัส
2
ความรุนแรง
ปะการังฟอกขาว 11-50 %
%ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาว 11-50 %
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

พบปะการังฟอกขาวไได้หลายโคโลนี แต่น้อยกว่าปะการังที่มีชีวิตกว่าครึ่งหนึ่ง

รหัส
3
ความรุนแรง
ปะการังฟอกขาว 51- 90 %
%ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาว 51- 90 %
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

พบปะการังฟอกขาวหลายโคโลนี โดยปะการังฟอกขาวมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของปะการังมีชีวิต

รหัส
4
ความรุนแรง
ปะการังฟอกขาว >90 %
%ปะการังฟอกขาว
ปะการังฟอกขาวมากกว่า 90 %
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ปะการังเกือบทั้งหมดฟอกขาว มองไปแล้วแนวปะการังเป็นสีขาวโพลน

ช่วงที่ 2 การตายหลังจากการฟอกขาวสิ้นสุดลงแล้ว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
ระดับความเสียหาย
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา
%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
0
ระดับความเสียหาย
-
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ยังอยู่ในช่วงที่ปะการังฟอกขาว / ไม่ได่ติดตามการฟื้นตัว

ไม่พบการตายของปะการังหลังจากเกิดการฟอกขาว

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
1-10
ระดับความเสียหาย
ต่ำ
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย 1-10 %

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
11-30
ระดับความเสียหาย
ปานกลาง
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย 11-30 %

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
31-50
ระดับความเสียหาย
สูง
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย 31-50%

%ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย
>50
ระดับความเสียหาย
สูงมาก
รายละเอียดการประเมินด้วยสายตา

ปะการังที่เกิดการฟอกขาวแล้วตาย 50%

พื้นราบ

สัน

ลาดชัน

:

ดำน้ำตื้น

ดำน้ำลึก

ประเมินด้วยสายตาครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณ (อย่างน้อย 100 ตร.ม./พื้นที่)

วิธีมาตรฐาน

อื่นๆ

เลือกไฟล์
เฉพาะไฟล์ pdf, doc, docx, jpg, png, mp4, txt ขนาด 100MB