coral-icon

อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลล่าสุดจากดาวเทียม

icon15 กันยายน 2565
icon 4962 เข้าชม

อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลรายวัน

ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวัน

 

Sea surface temperature

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในรอบสัปดาห์

คำอธิบาย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมจัดทำแผนที่อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลรายวัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรอบสัปดาห์ จากชุดข้อมูล the GHRSST Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis dataset (UK Met Office, 2005) ผลิตโดยหน่วยงาน the Meteorological Office of the United Kingdom (UK Met Office) และเผยแพร่โดยหน่วยงาน Physical Oceanography Distributed Archive Center (PODAAC) ช่วงของอุณหภูมิแสดงตามแถบสีระหว่างอุณหภูมิที่น้อยกว่า 27 องศาเซลเซียส ถึงมากกว่า 32 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ อุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่า 30.5 องศาเซลเซียส เป็นระดับที่ปะการังอาจได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลได้

 

*กดเพื่อดูแผนที่อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในอดีต

 

ที่มา UK Met Office. 2005. GHRSST Level 4 OSTIA Global Foundation Sea Surface Temperature Analysis. Ver. 1.0. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed at https://doi.org/10.5067/GHOST-4FK01.

          

 

 

coral-icon

ข้อมูลประเมินที่เกี่ยวข้อง