coral-icon

ประเมินความเสี่ยงปะการังฟอกขาวล่วงหน้ารายฤดูกาลโดย NOAA CRW

icon21 สิงหาคม 2566
icon 4614 เข้าชม

คาดการณ์แนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาวล่วงหน้า 3 เดือน

แหล่งที่มา NOAA Coral Reef Watch

ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกวัน

 

 

 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch คาดการณ์แนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาวช่วง 12 สัปดาห์ข้างหน้า ไม่แสดงแนวโน้มผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจมีต่อการเกิดปะการังฟอกขาว อย่างไรก็ตาม จะได้เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

 

 

 

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
อ่าวไทยฝั่งตะวันตก
ทะเลอันดามัน

 

คำอธิบาย

          หน่วยงาน NOAA Coral Reef Watch ประเมินแนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาว โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเกิดความเครียดสะสมจากความร้อนในปะการัง และจำแนกความเสี่ยงตามเกณฑ์ (ตารางที่ 1) สัมพันธ์กับแนวโน้มผลกระทบ ในช่วงเวลา 1-4, 5-8, และ 9-12 สัปดาห์นับจากวันที่คาดการณ์

 

ตารางที่ 1 ระดับความเสี่ยง สัมพันธ์กับระดับผลกระทบ

สี    ระดับความเสี่ยง    แนวโน้มผลกระทบที่คาดหมาย
     No stress    ไม่มีผลกระทบ
     Watch    ไม่มีผลกระทบ
     Warning    อาจเกิดปะการังฟอกขาว
     Alert Level 1    ปะการังฟอกขาว
     Alert Level 2    ปะการังฟอกขาวรุนแรง

 

ที่มา National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch Program

coral-icon

ข้อมูลประเมินที่เกี่ยวข้อง