coral-icon

2565 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

icon6 พฤษภาคม 2565
icon 237 เข้าชม
icon

 

พบปะการังน้ำตื้นบางจุดเริ่มมีสีจางลง ได้แก่ อ่าวเต่า หมู่เกาะสุรินทร์ / อ่าวมะขามป้อม จ.ระยอง / อ่าวบางปอ แหลมใหญ่ เกาะสมุย / อ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวกล้วยเถื่อน แหลมเทียน เกาะเต่า

coral-icon

สถานการณ์เกี่ยวข้อง