coral-icon

2564 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2564

icon31 พฤษภาคม 2564
icon 1795 เข้าชม
icon

 

สถานการณ์ปะการังฟอกขาวในปี 2564 นี้ มีลักษณะคล้ายกับปี 2563

ฝั่งอ่าวไทย - ปะการังเริ่มมีสีจางลงและฟอกขาวในบางพื้นที่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ที่แนวปะการังโผล่พื้นน้ำในช่วงน้ำลง ได้แก่ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี เกาะมันใน หาดพลา จังหวัดระยอง หาดค่ายเจษฎาราชเจ้า จังหวัดชลบุรี แต่แนวปะการังที่โผล่พ้นน้ำบริเวณแหลมแสมสารแค่มีสีจางลง  ส่วนแนวปะการังน้ำตื้นบางพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติ เช่น เกาะล้าน

อุณหภูมิน้ำทะเลในขณะนี้กำลังผ่านช่วงสูงสุดและมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเริ่มมีฝนตกและประเทศได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่ลดต่ำมากในช่วงกลางวัน จึงอาจส่งผลให้ปะการังที่โผล่พ้นน้ำบริเวณอ่าวไทยยังคงมีการฟอกขาวเพิ่มมากขึ้นได้

ฝั่งอันดามัน - ไม่มีรายงานสถานีที่พบปะการังฟอกขาว พบเพียงปะการังมีสีจางลงเล็กน้อยในบางพื้นที่

coral-icon

ภาพประกอบ

coral-icon

เอกสารแนบ

icon-file-download
Issue 2 พฤษภาคม.pdf

ประเภทไฟล์ : .pdf

ขนาด: 1.01 Mb

จำนวนดาวน์โหลด : 65

coral-icon

สถานการณ์เกี่ยวข้อง

icon
21 สิงหาคม 2566
2566 ฉบับที่ 5 วันที่ 1 สิงหาคม 2566
เมษายน (ช่วงก่อนการฟอกขาว) อุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ยังไม่มีรายงานการฟอกขาว พบเพียงปะการังน้ำตื้นมีสีจางลงในบางพื้นที่ พฤษภาคม – มิถุนายน (ช่วงพีคของการฟอกขาว) อุณหภูมิน้ำทะเลโดยรวมค่อนข้างสูง ปะการังมีสีจางลงในบางพื้นที่ประมาณ 5-30% ส่วนใหญ่เป็นปะการังน้ำตื้น พื้นที่ที่มีรายงานฟอกขาวค่อนข้างมากคือจังหวัดระยอง (5-30%) และ สูงที่สุดที่หมู่เกาะสุรินทร์ (5-60%) และไม่มีรายงานปะการังฟอกขาวในบริเวณทะเลอันดามันใต้ (หน้า 3-5) กรกฎาคม 2566 (ช่วงฟื้นตัวหลังการฟอกขาว) อุณหภูมิน้ำทะเลลดลงสู่ระดับปกติ รวมถึงปะการังที่เกิดการฟอกขาวส่วนใหญ่มีการฟื้นตัว มีเพียงส่วนน้อยที่ตายหลังจากการฟอกขาว (หน้า 3-6)