coral-icon

ปะการังฟอกขาว

icon28 มีนาคม 2566
icon 2616 เข้าชม
icon

ปะการังฟอกขาวคืออะไร ?
ปะการังฟอกขาวคือภาวะที่สีของปะการังเปลี่ยนเป็นสีขาว โดยปกติปะการังจะมีสีสันที่หลากหลาย แต่ในภาวะที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นทำให้ปะการังเครียด ทำให้ปะการังมีสีจางลงจนเปลี่ยนเป็นสีขาว

 

อะไรคือสาเหตุ ?

ปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นได้จากหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ปะการังเครียด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม คุณภาพน้ำทะเล มลพิษ คราบน้ำมันหรือสารเคมีต่าง ๆ แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปะการังฟอกขาวและทำให้ปะการังตายในบริเวณกว้างในปัจจุบันคือการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้ำทะเล

ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน (อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มขึ้น) กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปะการังได้รับความเสียหายและมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะเกิดถี่และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยมักจะพบปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม ที่อุณหภูมิน้ำทะเลสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องกันหลายวัน

 

ฟอกขาวแล้วฟื้นได้หรือไม่ ?

เมื่อเกิดการฟอกขาวในช่วงแรกนั้นปะการังยังไม่ตาย แต่จะอ่อนแอลงเป็นอย่างมาก หากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นลดลงกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ปะการังจะสามารถฟื้นตัวได้เอง แต่ถ้าอุณหภูมิน้ำยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลให้ปะการังตาย

 

เราช่วยอะไรได้บ้าง ?

แม้ว่าปะการังที่เกิดการฟอกขาวนั้นอ่อนแอลงแต่มีโอกาสฟื้นตัวได้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มความเครียดให้กับแนวปะการัง งดการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล หลีกเลี่ยงการจับต้องหรือสัมผัสปะการัง หรือยืนบนปะการัง อีกทั้งควรร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

coral-icon

ภาพประกอบ

coral-icon

เอกสารแนบ

icon-file-download
Press release ปะการังฟอกขาว 2566.pdf

ประเภทไฟล์ : .pdf

ขนาด : 0.55 Mb

จำนวนดาวน์โหลด : 65

coral-icon

ข้อมูลประเมินที่เกี่ยวข้อง